Retur Der var 2 Aistrup/Ajstrup gårde:
Den gennemgående familie på matr. 5a er markeret med gult.
Aner er anført med rød skrift. Aner fra 1636 til 1840.

 

Aistrupgaard længere tilbage

Christen Jensen 1636

Peder Lausen/Laugesen

Jens Christensen 1666,  søn

Lave/Lauge Pedersen 1712, 2. gang gift med Inger Nielsdatter

Christen Jensen 1713 (sønner Jens Christensen 1739 og Peder Christensen 1747)

Jens Christensen 1739, Christen Jensens søn, gift med Lauge Pedersens enke. Se næste

Peder Christensen 1747, se næste

 

Matr. Røgind, Kobberup 5a      Se kort nederst   

Matr. Røgind, Kobberup 4(a)

 

Niels Hansens tipoldeforældre Jens Christensen og Inger Nielsdatter.

Viborg, Fjends, Kobberup, Ajstrup, , 1, FT-1787, C4119

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Christensen*

49

Gift

husbonde

gaardbeboer og bonde

f. 1738

Inger Nielsdatter

56

Gift

madmoder

Anne Jensdatter

19

Ugift

deres barn

Christen Jensen

13

Ugift

deres barn

* Jens og Peder Christensen var brødre. -
Jens giftede sig til Lauge Pedersens Ajstrupgård via hans enke Inger Nielsdatter Bonde

Viborg, Fjends, Kobberup, Ajstrup, , 2, FT-1787, C4119

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Peder Christensen*

40

Gift

husbonde

gaardbeboer og bonde

f. 1747

Maren Nielsdatter

26

Gift

madmoderKaren Nielsdatter

15

Ugift

tjenestefolkBodil Nielsdatter

59

Enke

mandens stedmoder

lever af aftægt


* Jens og Peder Christensen var brødre. -
Peder overtog faderen Christen Jensens Ajstrupgård.

Viborg, Fjends, Kobberup, Ajstrupgårde, , 2, FT-1801, B8069

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Christensen

64

Gift

Husbonde

Bonde og gårdbeboer

Inger Nielsdatter

70

Gift

Hans kone

Daniel Mickelsen

28

Gift

Opholdende

bror til Ane Michelsdatter

1773

Anne Jensdatter

34

Gift

Husbondens datter

Jens Danielsen

15

Ugift

Tjenestedreng

 

Daniel og Anne, gift 1800, fik bl.a. børnene Inger Danielsdatter født 1802 (anerne gik videre med hende) og Mikkel Danielsen født 1804

Anne Jensdatter døde 1822.

Viborg, Fjends, Kobberup, Ajstrupgårde, , 1, FT-1801, B8069

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Peder Christensen

53

Gift

Husbonde

Bonde og gårdbeboer


Maren Nielsdatter

40

Gift

Hans koneChristen Pedersen

1

Ugift

Deres barnDorthe Pedersdatter

12

Ugift

Deres barnKaren Pedersdatter

8

Ugift

Deres barnElse Pedersdatter

7

Ugift

Deres barnBoel Pedersdatter

5

Ugift

Deres barnAnne Marie Pedersdatter

2

Ugift

Deres barnMaren Pedersdatter

18

Ugift

Tjenestepige


Peder og Maren fik søn Niels Pedersen i 1789 ifølge Kirkebogen for Kobberup

Daniel gift igen

 

Viborg, Fjends, Kobberup, Kobberup By og Sogn, Aistrup, en Gaard, 28, FT-1834, C4544

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Daniel Michelsen

61 aar

Gift

Gaardmand

1773

Maren Madsdatter

49 aar

Gift

ny kone

hans kone

 

Michel Danielsen

30 aar

Ugift

deres born

hans barn

Ane Danielsdatter

25 aar

Ugift

deres born

hans barn, f. 1809


Søn Niels Pedersen fik skøde til matr. 4 i 1831
Viborg, Fjends, Kobberup, Kobberup By og Sogn, Aistrup, en Gaard, 29, FT-1834, C4544

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Pedersen

45 aar

Gift


Gaardmand


Else Nielsdatter

34 aar

Gift


hans kone


Peder Nielsen

12 aar

Ugift


deres born


Niels Nielsen

8 aar

Ugift


deres born


Svend Nielsen

6 aar

Ugift


deres born


Dorte Marie Nielsdatter

9 aar

Ugift


deres born


Woldborg Nielsdatter

4 aar

Ugift


deres born


Maren Nielsdatter

2 aar

Ugift


deres born


Dorte Kirstine Nielsdatter

1 aar

Ugift


deres born


Johannes Nielsen

18 aar

Ugift


Tjenestefolk


Else Marie Christensdatter

22 aar

Ugift


Tjenestefolk


Maren Nielsdatter

74 aar

Enke


AftægtskoneViborg, Fjends, Kobberup, Aistrup, en Gaard, 27, FT-1840, C4670

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Daniel Mikkelsen

67

Gift

Gaardmand

1773

Maren Madsdatter

56

Gift

hans kone

Mikkel Danielsen

35

Ugift

deres søn

hans søn
1805

Ane Marie Laursdatter

23

Ugift

Tjenestepige

 

Daniel Mikkelsen døde 1840

Viborg, Fjends, Kobberup, Aistrup, en Gaard, 28, FT-1840, C4670

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Pedersen

51

Gift


Gaardmand


Else Nielsdatter

40

Gift


hans kone


Peder Nielsen

18

Ugift


deres børn


Niels Nielsen

14

Ugift


deres børn


Svend Nielsen

12

Ugift


deres børn


Dorte Marie Nielsdatter

16

Ugift


deres børn


Voldborg Nielsdatter

10

Ugift


deres børn


Maren Nielsdatter

8

Ugift


deres børn


Dorte Kirstine Nielsdatter

6

Ugift


deres børn


Bodild Magrete Nielsdatter

4

Ugift


deres børn


Karen Jensdatter

25

Ugift


Tjenestepige 

Mikkel Danielsen fik skøde til 5a den 2.3.1841.

 

Viborg, Fjends, Kobberup, Røgind, Ristrup en gaard, 28, FT-1845, B7943  

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:


Mikkel Danielsen

40

Gift

Gaardmand


Ane Marie Andersdatter

23

Gift

Hans kone


Niels Jensen

24

Ugift

Tjenestefolk


Maren Nielsdatter

19

Ugift

Tjenestefolk 

Viborg, Fjends, Kobberup, Røgind, Ristrup en gaard, 29, FT-1845, B7943      

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Pedersen

56

Gift


Gaardmand

Heri sognet

Else Nielsdatter

45

Gift


Hans kone

Heri sognet

Svend Nielsen

17

Ugift


Deres børn

Heri sognet

Dorte Marie Nielsen

21

Ugift


Deres børn

Heri sognet

Woldborg Nielsdatter

15

Ugift


Deres børn

Heri sognet

Dorte Kirstine Nielsdatter

12

Ugift


Deres børn

Heri sognet

Else Nielsdatter

5

Ugift


Deres børn

Heri sognet

Peder Jensen

54

Ugift


Tjenestekarl

Heri sognet


Viborg, Fjends, Kobberup, Aastrup, en gaard, 49, FT-1850, C6629  

Navn:

Alder:

Civilstand:


Erhverv:

Fødested:

Mikkel Danielsen

46 år

Gift

Gaardmand, Huusfader

Her i Sognet

Ane Marie Andersdatter

28 år

Gift

Hans kone

Gammelstrup Sogn, Viborg Amt

Maren Mikkelsdatter

5 år

Ugift

Deres datter

Her i Sognet

Mette Marie Mikkelsdatter

4 år

Ugift

Deres datter

Her i Sognet

Ane Mikkelsdatter

1 år

Ugift

Deres datter

Her i Sognet

Knud Christensen

21 år

Ugift

Tjenestekarl

Højslev Sogn, Viborg Amt

Karen Marie Nielsdatter

23 år

Ugift

Tjenestepige

Her i Sognet

Kirsten Marie Christensdatter

17 år

Ugift

Tjenestepige

Feldingbjerg Sogn, Viborg Amt

 

Viborg, Fjends, Kobberup, Aastrup, en gaard, 48, FT-1850, C6629      

Navn:

Alder:

Civilstand:

Fødested:

Erhverv:

Niels Pedersen

61 år

Gift


Her i Sognet

Gaardmand, Huusfader

Else Nielsdatter

50 år

Gift


Her i Sognet

Hans kone

Niels Nielsen

24 år

Ugift


Her i Sognet

Fraværende indkaldt til krigertjeneste

Svend Nielsen

22 år

Ugift


Her i Sognet

Deres Søn

Dorte Marie Nielsdatter

26 år

Ugift


Her i Sognet

Deres datter

Woldborg Nielsdatter

20 år

Ugift


Her i Sognet

Deres datter

Maren Nielsdatter

18 år

Ugift


Her i Sognet

Deres datter

Dorte Kirstine Nielsdatter

17 år

Ugift


Her i Sognet

Deres datter

Else Nielsdatter

10 år

Ugift


Her i Sognet

Deres datter

Peder Jensen

54 år

Ugift


Her i Sognet

Forsørges af huusfader


Mikkel Danielsen
 

 

Viborg, Fjends, Kobberup, Søby Skoledistrikt, Ajstrup, En Gaard, 56, FT-1860, D6801

Navn: 

Alder: 

Gift?: 

Pos. husstand: 

Erhverv: 

Fødested:

Mikkel Danielsen  

56  

Gift  

Husfader. Gaardmand  

  

Kobberup Sogn, Viborg Amt  

Ane Marie Andersen  

38  

Gift  

Hans Kone  

  

Gammelstrup Sogn, Viborg Amt  

Maren Mikkelsen  

15  

Ugift  

Deres Barn  

  

Kobberup Sogn, Viborg Amt  

Mette Marie Mikkelsen  

13  

Ugift  

Deres Barn  

  

Kobberup Sogn, Viborg Amt  

Ane Mikkelsen  

11  

Ugift  

Deres Barn  

  

Kobberup Sogn, Viborg Amt  

Daniel Mikkelsen  

8  

Ugift  

Deres Barn  

  

Kobberup Sogn, Viborg Amt  

Anders Mikkelsen  

6  

Ugift  

Deres Barn  

  

Kobberup Sogn, Viborg Amt  

Mariane Mikkelsen  

3  

Ugift  

Deres Barn  

  

Kobberup Sogn, Viborg Amt  

Else Mikkelsen  

1  

Ugift  

Deres Barn  

  

Kobberup Sogn, Viborg Amt  

Børn: Maren Mikkelsdatter 1845. Mette Marie 1846. Ane 1849, Daniel Mikkelsen 1852*, Anders 1854, Mariane 1857, Else 1859, Jens 1862, og Mikka Marie 1865,død 2 år gl... * farfar af samme navn f. 1773, se ovenfor.
 Familien var der også ved
FT 1870. 1873 skøde* til svigersøn Peder Nielsen. Mikkel Danielsen døde 1878.. Han var da på aftægt hos næster ejer:

Viborg, Fjends, Kobberup, Søby Skoledistrikt, Ajstrup, En Gaard, 55, FT-1860, D6801

Navn: 

Alder: 

Gift?: 

Pos. husstand: 

Erhverv: 

Fødested:

Niels Pedersen  

71  

Gift  

Husfader. Gaardmand  

  

Kobberup Sogn, Viborg Amt  

Else Nielsen  

60  

Gift  

Hans Kone  

  

Kobberup Sogn, Viborg Amt  

Svend Nielsen  

32  

Ugift  

Deres Barn  

  

Kobberup Sogn, Viborg Amt  

Dorthe Kirstine Nielsen  

27  

Ugift  

Deres Barn  

  

Kobberup Sogn, Viborg Amt  

Voldborg Nielsen  

30  

Ugift  

Deres Barn  

  

Kobberup Sogn, Viborg Amt  

Niels Christensen  

3  

Ugift  

Plejebarn  

  

Skals Sogn, Viborg Amt  

Peder Jensen  

69  

Ugift  

Husmoders Broder. Kapitalist  

  

Kobberup Sogn, Viborg Amt  

Casperine Frederikke Jensen  

15  

Ugift  

Hyrdepige  

  

Højslev Sogn, Viborg Amt  

 

Søn Svend Nielsen fik skøde til matr. 4 i 1861:
Svend Nielsen, 41 år, var også gaardejer ved FT 1870 

Gården var  i 1880 overtaget af en anden familie, Peder Mortensen Østergaard, skøde* i 1875, Anne Marie Andersen (Mikkels kone) var der som enke og aftægtskone 57 år sammen med datteren Ane 30 år og dennes søn, men de var flyttet derfra i 1890. Ane Marie døde 1904.

Viborg, Fjends, Kobberup, Røgind, Gamskær og Ajstrup, En Gaard, 80, FT-1880, D3840

Navn: 

Alder: 

Gift?: 

Pos. husstand: 

Fødested:

Peder Mortensen Østergaard  

35  

Gift  

Husfader, Landmand  

Erslev Sogn, Thisted Amt  

Inger Kirstine Jensen  

34  

Gift  

Hans Kone  

Højslev Sogn, Viborg Amt  

Kamilla Østergaard  

6  

Ugift  

Deres Barn  

Højslev Sogn, Viborg Amt  

Mette Kirstine Østergaard  

4  

Ugift  

Deres Barn  

Ajstrup, Kobberup Sogn, Viborg Amt  

Agnes Jensine Østergaard  

1  

Ugift  

Deres Barn  

Ajstrup, Kobberup Sogn, Viborg Amt  

Jens Jensen  

28  

Ugift  

Tjenestekarl  

Skive Landsogn, Viborg Amt  

Anders Jepsen  

16  

Ugift  

Tjenestekarl  

Skive Landsogn, Viborg Amt  

Mette Marie Jensen  

38  

Ugift  

Tjenestepige  

Højslev Sogn, Viborg Amt  

Ane Kirstine Jensen  

3  

Ugift  

Hendes Barn  

Ajstrup, Kobberup Sogn, Viborg Amt  

Ane Marie Andersen  

57  

Enke  

Aftægtskone  

Gammelstrup Sogn, Viborg Amt  

Ane Mikkelsen  

30  

Ugift  

Datter af Aftægtskonen  

Ajstrup, Kobberup Sogn, Viborg Amt  

Mikael Mikkelsen  

Under 1 år  

Ugift  

Sidstnævntes Barn  

Ajstrup, Kobberup Sogn, Viborg Amt  

Søn

Viborg, Fjends, Kobberup, Røgind, Gamskær og Ajstrup, En Gaard, 81, FT-1880, D3840

Navn: 

Alder: 

Gift?: 

Pos. husstand: 

Fødested:

Svend Nielsen  

51  

Gift  

Husfader, Landmand  

Ajstrup, Kobberup Sogn, Viborg Amt  

Kirsten Andersen  

40  

Gift  

Hans Kone  

Bækkegaard, Gammelstrup Sogn, Viborg Amt  

Niels Nielsen  

16  

Ugift  

Deres Barn  

Ajstrup, Kobberup Sogn, Viborg Amt  

Anders Nielsen  

11  

Ugift  

Deres Barn  

Ajstrup, Kobberup Sogn, Viborg Amt  

Niels Peder Nielsen  

8  

Ugift  

Deres Barn  

Ajstrup, Kobberup Sogn, Viborg Amt  

Niels Kristian Nielsen  

3  

Ugift  

Deres Barn  

Ajstrup, Kobberup Sogn, Viborg Amt  

Søren Nielsen  

Under 1 år  

Ugift  

Deres Barn  

Ajstrup, Kobberup Sogn, Viborg Amt  

Anders Olesen  

18  

Ugift  

Tjenestekarl  

Gammelstrup Sogn, Viborg Amt  

Kristen Henriksen  

17  

Ugift  

Tjenestekarl  

Trevad, Fly Sogn, Viborg Amt !!  

Søren Nielsen  

15  

Ugift  

Tjenestekarl  

?? i Salling  

Ane Marie Jakobsen  

25  

Ugift  

Tjenestepige  

Haderup Sogn, Ringkøbing Amt  

Inger Kristine Nielsen  

16  

Ugift  

Tjenestepige  

Feldingbjerg Sogn, Viborg Amt  


 

 

 

Østergaard-familien fandtes på Ajstrupgaard, Matr. Røgind, Kobberup 5a, ved folketællnger i 1906, 1916, 1925 og 1930. I 1905 fik Inger Kirstine adkomst som enke. I 1909 fik´sønnerne Johannes Kramer og Jens Østergaard skøder. FT 1925 og 1930 stod Jens Østergaard, født 1884, som husfader på matr. 5a. Nuværende Ajstrupvej 5, Højslev, men gårdene lå nok samlet i 1800-tallet, og denne er flyttet ud, se herunder. Ifølge BBR er ældste nuværende bygninger på adressen fra 1888.
Jens Østergaards gravsten kan ses på
Kobberup Kirkegaard, han døde 1969. Hans kone Kirsten døde 1936

Svend Nielsens søn Niels Kristian Nielsen, født 1876, var gårdejer på Ajstrup gaard, Matr. Røgind, Kobberup 4a, fik skøde i 1897, han ses ved FT 1906, 1916, 1925 og 1930. Nuværende Ajstrupvej 7. -
Denne gård ser ud til i 1930 at have været i samme slægt gennem direkte mandslinier i henved
300 år eller mere. -
Ifølge BBR er alt på 4a nybygget efter 1981.
Kristian Nielsens gravsten kan ses på
Kobberup Kirkegaard, han døde 1937. Hans kone Sine døde 1964.. 


matrikelkort Røgind, Kobberup, 1815-1863, ses ved Aistrup matriklerne 4 og 5a, selve gårdene lå da samlet, som vist på kortene. Det ses også. at 5a senere blev flyttet.  Ejerlav Røgind, Kobberup, er i dag under Skive Kommune.   Kortet ses også nederst i dokumentet.

..............................................................................

Skøder mv.:

Ifølge Realregister, Fjends-Nørlyng Herreder ( 1833 -1968 ), 1830 Kobberup - 1910 Kobberup , 2. serie, opslag 95. ses adkomster og skøder til Matrikel 5a (skøder for matr. 4a ses i opslag 90):

Mikkel Danielsen fik skøde til 5a den 2.3.1841. Matr. 5b blev solgt fra i 1849, skøde til Niels Pedersen 1849. 
Skøde til 5a til Peder Nielsen i 1873, Peder Østergaard fik skøde den 22.6.1875. Han fik også skøde til matr. 5c i 1878.

Mikkel Danielsens datter Mette Marie blev gift med Peder Nielsen 17.12.1872, de fik barn 26.3.1873, og Peder Nielsen fik skøde til Ajstrup-gården 25.2.1873. De solgte gården i 1875. Se nærmere herunder.

Ifølge Fjends-Nørlyng Herredsfoged,  Skøde- og panteprotokol, Fjends-Nørlyng Herreder, Bog 18, 1870-1873, 3. serie, opslag 79, folie 768, læst den 25.2. 1873:
Mikkel Danielsen, Aistrup, tilskøder Gaard til Peder Nielsen, Troelstrup. Matr. 5a Aistrup. Hkr (Hartkorn) 2.5.1.1½....se mere i skødet.

Bog 19, 1873-1876, 2. serie, opslag 308, folie 583, læst 22.6.1875:
..skjøder og overdrager Peder Nielsen,Troelstrup, til Peder Østergaard, Gaard Matr. 5a Aistrup. ...Køberen og efterkommere aftægt til mine svigerforældre Mikkel Danielsen og hustru ..ifølge kontrakt....Der følger købekontrakt. Se mere.

Kirkebog Kobberup, opslag 78, 1871, 7.7., gaardmand Hans Hansen, Borup, og  Maren Mikklesen, Aistrup, copuleret.
79. 1872, 17.12., Peder Nielsen af Troelstrup, Feldingbjerg sogn, 25 år, og Mette Marie Mikkelsen, af Aistrup, 25 år, copuleret. Peder Nielsen var altså Mikkel Danielsens svigersøn.
De fik søn Mikael Nielsen i Kobberup den 26.3.1873, Aftægtsmand Mikkel Danielsen og hans kone var fadder/bar barnet.
De ses ved FT 1880 i Smollerup, hvor de fik barn i 1875. Smollerup er nabosogn til Feldingbjerg, som til anden side er nabosogn til Kobberup.:

 Viborg, Fjends, Smollerup, Laanum By, En Gaard, 86, FT-1880, D3792

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Fødested:

Peder Nielsen Olkjær  

32  

Gift  

Husfader, Gaardejer  

Feldingbjerg Sogn, Viborg Amt  

Mette Marie Mikkelsen  

33  

Gift  

Hans Hustru  

Kobberup Sogn, Viborg Amt  

Mikael Mikkelsen (Nielsen)

6  

Ugift  

Deres Barn  

Kobberup Sogn, Viborg Amt    opkaldt efter morfar.

Niels Nielsen  

5  

Ugift  

Deres Barn  

Smollerup Sogn, Viborg Amt  

Ane Marie Nielsen  

2  

Ugift  

Deres Barn  

Smollerup Sogn, Viborg Amt , f. 13.4.1877, (29)*

*faddere fra Ajstrup, Mette Maries søskende, Marianne og Daniel Mikkelsen.
Ses også i Laanum ved FT 1890, gaardmand, med 3 nye børn (7, 6.og 2 år gl.).  Ane Mikkelsen blev født i Smollerup sogn 23.2.1887, far boelsmand Peder Nielsen Olkjær, en fadder var forpagter Anders Mikklesen af Kobberup, barnets morbror.
De ses ikke i sognet ved FT 1901.
Da gården ikke havde tjenestefolk, var det nok en noget mndre gård end Ajsttrup, se også benævnelsen boelsmand. .
  .....................................................

Kort:
Gårdene i Ajstrup matr. 4a og 5a lå oprindeligt samlet. 5a blev senere flyttet mod NV. Se nuværende adresser nederst.

 

  

 Nuværende kort, Ajstrupvej 5 (øverst) og 7.  Matr. 5a og 4a.