Poul Hansen:  *Cur. vitae  *Kompendium  -- Anton Pedersen:  *Omtale  *Forelæsninger  *Pomologi   --  


 

Poul Hansen curiculum vitae

Født (born) 1. december 1931.          

Uddannelser og eksaminer (education and academic degrees):

1948: Realeksamen

!948-55: Praktisk havebrugsuddannelse (gartnerlære) (practical horticultural education):

1953-54: Militærtjeneste.

 

1955-58: Havebrugskandidat(hortonom)-uddannelse, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, København (horticultural education, Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen.

1958: Havebrugskandidat (hortonom) (B. Sc. Horticulture)

1960-63: Licentiatuddanelse Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, hovedfag plantefysiologi, bifag kemi og matematik-statistik (PhD study Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen, major: plant physiologi, minors: chemistry and mathematics-statistics).

1963. Licentiatus agronomiae, lic. agro. Afhandling: Frugttræernes periodiske blomstring (thesis: The periodical blooming of fruit trees).

1964. 5 ugers kursus i C 14 teknik ved University of Bristol, England

1972. Kursus i skriftlig formulering

1975. Doctor agronomiae, dr. agro. Afhandling : Produktion, fordeling og udnyttelse af fotosyntater i æbletræer (Dissertation: Production, distribution, and utilization of photosynthates in apple trees).

 

Beskæftigelse (occupation):

1958-60, 1963-81: Videnskabelig assistent-forsøgleder Statens Forsøgsstation Blangstedgaard, Odense. (Researcher at State Research Station Blangstedgaard, Odense).

Forskningsområder: æbler og i mindre omfang andre frugtkulturer: ernæring og bladanalyser, transport og fordeling af assimilater undersøgt ved hjælp af C 14, blomstring, bestøvning og frugtsætning, drypvanding, sortsvurdering (Research areas: apples and other fruits: nutrition and leaf analysis, transport and distribution of assimilates studied by means of C 14, flowering, pollination and fruit set, drip irrigation, evaluation of cultivars).

1977-78. Gæsteforsker (visiting researcher) Department of Pomology, University of California, Davis. Kalium- og kulhydrat undersøgelser i svedsker (Potassium and carbohydrate relationships in prunes).

1981-96. Professor i frugtavl ved Den kgl. Veterinær og Landbohøjskole (Professor in pomology at Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen.

Kurser i frugtavl, hovedopgaver og specialer samt PhD kurser (courses in pomology , majors and PhD courses).

Ansvar for Pometet, Landbohøjskolens frugtsortsamling og genbank (responsibility for Pometum, gene bank for fruit crops).

Forskningsområder: især æbler, solbær, surkirsebær og jordbær: drypvanding, source-sink relationer, udbytte- og kvalitetskomponenter, genbank sortsbeskrivelser. (Research areas: apples, sour cherries, black currants, strawberries in particular: drip irrigation, source-sink relations, yield- and quality components, gene bank registration of cultivars).

 


Otte Ruds Vej 163
DK-5220 Odense SØ
tlf. +45 66158579E-mail: pohansen@kabelmail.dk


 TILBAGE